Εκτύπωση

ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

materia medica greek small
Ιωάννης Κωνστaντòς

ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
MATERIA MEDICA

Κλινικές περιπτώσεις με σχόλια
Μεθοδικές συμβουλές για την αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών
Παθογενετικός πειραματισμός μερικών ελάχιστα γνωστών φαρμάκων
Νέες υποδείξεις για προσθήκες στο Repertory

Εκδόσεις Πύρινος Κόσμος
Αθήνα 2011
www.pyrinoskosmos.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Σημείωση του Ιταλού εκδότη………………………………………………………….

Σχετικά με τον συγγραφέα……………………………………………………………..

Πρόλογος……………………..………………………………………………………

Ευχαριστίες…………………………………………………………………………….

ΤΜΗΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ……………………………………………….………………….

ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ

     ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ………………….

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ ΧΑΝΕΜΑΝ………………………………………….

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ……………………………………………………….

ΤΜΗΜΑ 2

ΜΕΡΙΚΑ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Abelmoschus

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι – Επιληπτικές κρίσεις…………………..……….

            ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ………………

Abies canadensis

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 – Ιός Ηπατίτιδας Β………………………………

            ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ABIES CANADENSIS……………….

Aethusa cynapium

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3 – Χρόνια αϋπνία………………………………

            ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ AETHUSA CYNAPIUM…………….

                        Διαφοροποίηση της διάγνωσης από άλλα φάρμακα: αισθήματα………

Alumina

            ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΒΙΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΕΤΕ…

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4 – Μια σύνθετη περίπτωση

            ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ALUMINA……………………………..

                        Συμπερασματικές σκέψεις σχετικά με το Αlumina………………………

Anacardium orientale

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5 – Ντροπαλό, εσωστρεφές, βίαιο αγόρι……………

            ANACARDIUM ORIENTALE ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ………………………………..

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6 – Σπουδαστής ηλικίας 17 ετών…………………..

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 7 – Ιδιοπαθής αρτηριακή υπέρταση……………….

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 8 – Ντροπαλός, καλός, εξωστρεφής, ευγενικός

                        άνδρας………………………………………………………………….

            ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ANACARDIUM ORIENTALE……………

                        Η συμπεριφορά του Αnacardium orientale στο ιατρείο………………..

                        Μερικά ιδιαίτερα συμπτώματα του Αnacardium orientale……………..

                        Διαφοροποίηση διάγνωσης μεταξύ των φαρμάκων με σύμπλεγμα

                        Κατωτερότητας………………………………………………………….

            ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ANACARDIUM ORIENTALE…..

Anagallis arvensis

            ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΧΑΝΕΜΑΝ……………………………………………

            ANAGALLIS ARVENSIS: ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ

                 ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΑΣΘΕΝΕΙΣ………………………………………

                        Ο ψυχισμός του Αnagallis arvensis…………………………………….

                        Η ουσία του Αnagallis arvensis…………………………………………

                        Κάποιες σκέψεις για το Αnagallis arvensis…………………………….

                        Προτεινόμενη δοσολογία………………………………………………

                        Χαρακτηριστικά των κρίσεων πανικού στο Αnagallis arvensis……….

                        Διαφοροποίηση διάγνωσης ανάμεσα στο Cannabis indica και στo

                             Anagallis……………..…………………………………………….

Anhalonium lewinii

            ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΜΑΣΤΟΥΡΩΜΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΑ: ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ;……………

            ΕΚΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ANHALONIUM LEWINII:

                 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ…………………………………….

            ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΕΣ ΤΟΥ ANHALONIUM LEWINII……………

                        Διαφοροποίηση διάγνωσης από το Cannabis indica……………………

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 9 – Αδυναμία στα κάτω άκρα………………………

Arnica montana

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 10 – Οπισθοπεριτωναϊκό αιμάτωμα………………..

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 11 – Σηπτική Κατάσταση………………………….

            ARNICA MONTANA ΚΑΙ ΠΥΡΕΤΟΣ STA ΠΑΙΔΙΑ………………………..

Asarum europaeum

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 12 – Σμηγματόρροια και Αμηνόρροια…………….

Aurum muriaticum

            ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ……

            ΜΕΡΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ………………

Baryta carbonica

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 13 – Σύνδρομο Κατάθλιψης με Ανθρωποφοβία…….

            ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒARYTA CARBONICA……………

            ΟΞΕΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ……………………………………………………….

Belladonna

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 14 – Υψηλός Πυρετός με Παραλήρημα

                        Μπελαντόνας…………………………………………………..………

            ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ BELLADONNA…………………………

Bufo rana

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 15 – Διανοητική Καθυστέρηση, Δυσκολία στη

                        Χρήση της Γλώσσας και Επιληπτικές Κρίσεις…………………………

            ΤΟ BUFO RANA ΣΤΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ (χωρίς νοητική

                 καθυστέρηση)………………………………………………………………

            ΟΙ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ BUFO RANA……………………………

Cannabis indica

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 16 – Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης…………………

            ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ

                 ΟΥΣΙΩΝ (ΜΑΡΙΧΟΥΑΝΑ, ΧΑΣΙΣΙ)

Chamomilla vulgaris

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 17 – Διάρροια στη διάρκεια της εγκυμοσύνης……

            ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ………………………………….

Cicuta virosa

            ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ………………………….

Coccinella septempunctata

            ΤΟ COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA ΚΑΙ Η ΠΑΘΟΜΙΜΗΣΗ………….

Helleborus niger

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 18 – Μανιο-καταθλιπτικό σύνδρομο……………

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 19 – Κνίδωση ύστερα από συναισθηματική

                 Αναστάτωση……………………………………………………………..

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 20 – Καταθλιπτικό σύνδρομο με έλλειψη

                 Συγκέντρωσης……………………………………………………………

            ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ HELLEBORUS NIGER……………..

                        Συμβατική ιατρική και έρευνα για τις αιτίες των εγκεφαλικών

                             Αιμορραγιών……………………………………………………..

                        Καθοδηγητικά συμπτώματα του helleborus niger……………………

                        Η εμπειρία μου με αυτό το φάρμακο………………………………….

Iodium

            ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ: ΠΡΟΩΡΗ ΓΗΡΑΝΣΗ………………………………….

            ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ IODIUM……………………….

Lachesis mutus

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 21 – Ασθματική κρίση…………………………….

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 22 – Αμηνόρροια και πονοκέφαλοι……………….

Magnesia muriatica

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 23 – Μανιο-καταθλιπτικό σύνδρομο……………….

            ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ MAGNESIA

                 MURIATICA ΚΑΙ ΣΤΟ MAGNESIA CARBONICA………………………..

Magnesia phosphorica

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 24 – Νευραλγία στη δεξιά πλευρά του προσώπου….

Oenanthe crocata

            ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 25, 26 και 27……………………………………

                        Επιληπτικές κρίσεις στη διάρκεια θηλασμού………………………….

                        Αποτέλεσμα της αγωγής με Οenanthe crocata…………………………..

Phytolacca decandra

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 28 – Υποτροπιάζουσα φαρυγγο-αμυγδαλίτιδα……

            ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ PHYTOLACCA DECANDRA……….

                        Καταλληλότητα του Ρhytolacca decandra μετά από εγχείρηση για

                             απολίνωση σαλπίγγων……………………………………………

                        Αποτελέσματα της αγωγής…………………………………………

Platinum metallicum

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 29 – Μανιο-καταθλιπτικό σύνδρομο με πονοκέφαλο

            ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ PLATINUM METALLICUM ΝΑ ΓΙΝΕΙ

                 ΞΑΝΑ ΕΝΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ

               ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ;…………………………………………….

Pulsatilla nigricans

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 30 – Οξεία βρογχίτιδα……………………………….

Rhododendron

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 31 – Δεξιά υδροκήλη………………………………..

Selenium metallicum

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 32 – Πόνος στον προστάτη………………………….

Solanum nigrum

            Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ………………………………………………..

                        Σημαντικά συμπτώματα για προσθήκη…………………………………..

                        Ο εργοτισμός της σύγχρονης εποχής…………………………………...

            ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ SOLANUM NIGRUM………………….

            ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΣΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ………..

            ΘΕΡΑΠΕΥΣΙΜΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ………………………………………………

            ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ…………………………………………………………..

Thea chinensis

            ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ THEA CHINENSIS……………………..

            Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ……………………………………………….

            ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ANACARDIUM ORIENTALE:

               ΒΙΑ…………………….………………………………………………..

            ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ THEA CHINENSIS……………

            ΠΡΟ-ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ……………………………………….

            ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ……………………………………………..

            ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ……………………………………………….

            ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ………………..

Thuja occidentalis

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 33 – Ρευματικοί πόνοι………………………………

Tuberculinum

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 34 – Δυσλεξία……………………………………….

            ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ TUBERCULINUM: Ο

                 ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΗΣ………………………………………………………….

            ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ…………………………….

ΤΜΗΜΑ 3

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΛΟΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΧΡΟΝΙΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ……………………………………………

            ΠΩΣ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ………………………………………

                        Αρχές που πρέπει να τηρούνται σε ασθενείς με χρόνιες ασθένειες

                             (σύνοψη)……………………………………………………………..

                        Παραδείγματα του τρόπου χορήγησης των φαρμάκων…………………..

                        Σύνθεση των κανόνων δοσολογίας……………………………………..

                        Επιστροφή των συμπτωμάτων μετά από στρες…………………………

                        Εμφάνιση της οξείας μορφής…………………………………………..

                        Αγωγή μετά την οξεία μορφή………………………………………….

            ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΟΠΟΙΗΣΕΩΝ………………………………………

                        Επιλογή δυναμοποίησης για παιδιά και ηλικιωμένους……………….

                        Επιλογή δυναμοποίησης για άτομα που δεν ακολουθούν αλλοπαθητική

                             αγωγή………………………………………………………………..

ΧΡΟΝΙΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ………………………………………………………..

            ΠΩΣ ΝΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ……………………………………….

            ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΟΠΟΙΗΣΕΩΝ……………………………………

            ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ

                 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ…………………………

ΠΕΡΙΠΛΟΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ……………………………………..

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 35 – Καρκίνωμα του ορθού………………………..

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 36 – Ρινικό αγγείωμα………………………………

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 37 – Βρογχιολίτιδα…………………………………

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 38 – Σύνδρομο Καβασάκι…………………………

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 39 – Εγκεφαλικό με αριστερή ημιπληγία και κώμα..

            ΓΡΑΜΜΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ

                 ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ……………………………………………….

            ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ

                 ΜΕΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ………………………………………………………

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 40 – Ελκώδης κολίτιδα και αγκυλωτική

                 σπονδυλίτιδα………………………………………………………………..

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 41 – Εκτεταμένη ψωρίαση και ρευματικοί πόνοι…..

            ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΑ ΤΟΥ MEDORRHINUM

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 42 – Παιδί με εκ γενετής εγκεφαλική παράλυση…..

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 43 – Ερπητοειδής δερματίτιδα του Ντούρινγκ…….

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 44 – Φλυκταινώδης ψωρίαση………………………

            ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ STAPHYSAGRIA………………………

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 45 – Σκλήρυνση κατά πλάκας………………………

ΤΜΗΜΑ 4

ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΕΣ…………………………………………………………………..

            ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ

                 ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.

ΜΙΑΣΜΑΤΑ…………………………………………………………………………..

            ΜΙΑΣΜΑΤΑ: ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΕΚΤΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ..

MATERIA MEDICA ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΟΞΕΙΑ

     ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ

                        Allium cepa……………………………………………………

                        Euphrasia officinalis…………………………………………

                        Ambrosia artemisiaefοlia……………………………………

                        Sabadilla officinalis…………………………………………..

                        Arundo mauritanica……………………………………………

                        Sinapis nigra………………………………………………………..

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 46 – Βρογχικό άσθμα………………………………

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 47 – Αλλεργική ρινίτιδα…………………………….

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΝΙΔΩΣΗ…………………………

                        Urtica urens……………………………………………………….

                        Apis mellifica…………………………………………………….

                        Belladonna……………………………………………………….

            ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ……………………………………..

                        Οξεία κνίδωση……………………………………………………

                        Χρόνια κνίδωση……………………………………………………….

            ΝΟΣΩΔΗ……………………………………………………………………….

                        Απουσία πειραματισμού……………………………………………

                        Νοσώδη και δυναμοποιήσεις σύμφωνα με την ηλικία του ατόμου……

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 48 – Χρόνια διαλείπουσα κνίδωση………………….

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 49 – Αλλεργικό κρύωμα με κρίσεις άσθματος……..

            ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΓΕΝΗΣ ΚΝΙΔΩΣΗ………………………………….

            ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ……………………….

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 50 – Μανιο-καταθλιπτικό σύνδρομο με κρίσεις

                 πανικού……………………………………………………………………..

            ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΕΣ………….

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 51 – Μυοδερματίτιδα του προσώπου και του

                 αριστερού ώμου……………………………………………………………..

ΤΜΗΜΑ 5

ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΑΓΧΩΔΗ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ….

ΑΓΧΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ……………………………………………….

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 52 – Αιμορραγία του ορθού ύστερα από αφόδευση

                 εξαιτίας εσωτερικών αιμορροΐδων…………………………………………..

            ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ NITRICUM ACIDUM ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ……………………

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 53 – Κρίσεις Πανικού………………………………

            ΨΥΧΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑCONITUM NAPELLUS………………..

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 54 – Κρίση Πανικού………………………………..

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 55 – Άγχος………………………………………….

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 56 – Μετερπητική νευραλγία στο δεξιό

                 ημιθωράκιο…………………………………………………………………

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 57 – Σπασμοί του προσώπου και λογόρροια……….

            ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ AGARICUS MUSCARIUS…………….

            ARGENTICUM NITRICUM…………………………………………………

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 58 – Κνησμός…………………………………….

            ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ARSENICUM ALBUM

                 ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΧΟΥΣ…………………………..

            KALI ARSENICOSUM………………………………………………………

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 59 – Σοβαρές κρίσεις άσθματος…………………..

            ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ LOBELIA INFLATA…………

            ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΘΜΑ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ……

            ΑΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ……………

ΑΓΧΟΣ ΜΕ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΒΟ ΤΗΣ ΤΡΕΛΑΣ………………..

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 60 – Αγχο-καταθλιπτικό σύνδρομο επί 8 χρόνια….

                        Calcarea carbonica και ηλικιωμένοι………………………………….

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 61 – Παραμορφωτική αρθρίτιδα και

                 δυσκολία στη βάδιση……………………………………………………….

            ΜΕΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ CALCAREA CARBONICA……………

            CANNABIS INDICA…………………………………………………………

                        Φόβος της τρέλας στη διάρκεια της αποχής………………………….

            CIMICIFUGA RACEMOSA………………………………………………..

            MANCINELLA…………………………………………………………….

ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΙΑ……………………………………………..

            CROCUS SATIVUS………………………………………………………..

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 62 – Αγόρι οκτώ ετών, υστερικό με

                 μεταβολές διάθεσης……………………………………………………

            ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ CROCUS SATIVUS…………………

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 63 – Γαλακτόρροια χωρίς εγκυμοσύνη ή θηλασμό..

            ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ASA FOETIDA……………………….

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 64 – Ερύθημα προσώπου…………………………

            ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 65 – Νυχτερινή ενούρηση………………………..

            ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΟΥ MOSCHUS MOSCHIFERUS

ΤΜΗΜΑ 6

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΦΙΑΛΤΕΣ……………………………..…………………………………………

ΦΟΒΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ…………………………………………………….

            ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

                 ΠΡΙΝ Ή ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΣΤ……………………………

            ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΑΓΧΟΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΔΕΝ

                 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΤΟ ΤΕΣΤ…………………………………………..

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ……………………………

ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ………………………………………………………………….

            ΔΥΣΚΟΙΛΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΥΡΟΠΗΓΜΑ…………………………..

                        NATRUM PHOSPHORICUM…………………………………………

                        CALCAREA PHOSPHORICA………………………………………..

ΤΜΗΜΑ 7

ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΓΝΩΣΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ABELMOSCHUS……………………………………………………………………..

CHENOPODIUM ANTHELMINTICUM…………………………………………..

            ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ CHENOPODIUM ANTHELMNTICUM………..

            ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΙΛΙΓΓΟΥ…………..

SABADILLA OFFICINALIS………………………………………………………..

            ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ……………………………………

            ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ……………………………………………….

            ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ…………………….

            ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ………………………………………

ΤΜΗΜΑ 8

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΟ REPERTORY

ABELMOSCHUS……………………………………………………………………….

AETHUSA CYNAPIUM………………………………………………………………

ANHALONIUM LEWINII………………………………………………………………

ANAGALLIS ARVENSIS………………………………………………………………..

AGARICUS MUSCARIUS……………………………………………………………..

ANTIMONIUM TARTARICUM………………………………………………………..

ASA FOETIDA……………………………………………………………………….

AURUNDO MAURITANICA……………………………………………………………

CALCAREA CARBONICA……………………………………………………………..

CALCAREA PHOSPHORICA…………………………………………………………

CHAMOMILLA VULGARIS…………………………………………………………..

CHENOPODIUM ANTIELMINTICUM………………………………………………

CICUTA VIROSA…………………………………………………………………….

CIMICIFUGA RACEMOSA……………………………………………………………

COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA…………………………………………………

CROCUS SATIVUS……………………………………………………………………

ERYTROMICINUM ETILSUCCINATUM…………………………………………..

HELLEBORUS NIGER……………………………………………………………….

LOBELIA INFLATA…………………………………………………………………..

ΜANCINELLA………………………………………………………………………

MOSCHUS MOSCHIFERUS………………………………………………………

NATRUM PHOSPHORICUM……………………………………………………..

OENANTHE CROCATA…………………………………………………………..

PHYTOLACCA DECANDRA………………………………………………………

SABADILLA OFFICINALIS……………………………………………………..

SOLANUM NIGRUM……………………………………………………………..

THEA CHINENSIS………………………………………………………………

THUJA OCCIDENTALIS……………………………………………………….

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

Ήταν μεγάλη ευχαρίστηση το ότι δέχθηκα αυτό το έργο του δρ. Ιωάννη Κωνστaντoù τον οποίον συνάντησα μέσω του κοινού μας φίλου, δρ. Στέφανο Μπενβενούτι.

Είμαι πεπεισμένος ότι εμείς, οι Ιταλοί ομοιοπαθητικοί, θα πρέπει να πιστεύουμε όλο και περισσότερο στην ικανότητά μας να εκδίδουμε και να μην αφήνουμε να μας ξεπερνούν οι ξένοι συνάδελφοί μας, οι οποίοι εκδίδουν τις εμπειρίες και τις απόψεις τους πιο εύκολα.

Πιστεύω ότι οι διευθυντές και οι καθηγητές στις πολυάριθμες, ικανές Σχολές Ομοιοπαθητικής στην Ιταλία θα πρέπει να αναλάβουν να εκδώσουν ένα εγχειρίδιο ή σημειώσεις μαθημάτων ή κάποιο πρωτότυπο έργο, με τον ίδιο τρόπο που το έκανε ο Ιωάννης, το οποίο μπορεί να συμβάλλει στη μελέτη, στη γνώση και στη διάδοση της αγαπημένης μας Ομοιοπαθητικής.

Υπάρχουν πολλές ιδέες, το μόνο που χρειάζεται είναι η απαραίτητη επιθυμία να τις βάλουμε σε πράξη, μαζί με την ορθή δόση ενός πνεύματος αυτοθυσίας· δεν πιστεύω όμως ότι αυτό το τελευταίο λείπει από κανέναν ομοιοπαθητικό, αφού τώρα πλέον είμαστε αρκετά συνηθισμένοι να πηγαίνουμε ενάντια στο ρεύμα και το έχουμε κάνει ήδη για αρκετό καιρό.

Στην πραγματικότητα απλώς εξαιτίας των πολυάριθμων εφαρμογών του Νόμου των Ομοίων, της πολλαπλότητας των δρόμων μέσω των οποίων μπορούμε να προσεγγίσουμε έναν ασθενή και ακόμη περισσότερο εξαιτίας των σχεδόν άπειρων και πάντα νέων χαρακτηριστικών του κάθε ανθρώπου, είτε είναι θεραπευτής, ο οποίος μέσω της δικής του ατομικής βιο-παθογραφικής ιστορίας του έρχεται σε επαφή με έναν ασθενή, είτε είναι ο ίδιος ο ασθενής με την εξίσου μοναδική προσωπικότητά του, είμαι σίγουρος ότι κάθε ομοιοπαθητικός έχει κάτι να μεταδώσει και επομένως, να διδάξει σε όλους μας.

Παραφράζοντας μια πασίγνωστη φράση, θα έλεγα, «Δεν υπάρχει ομοιοπαθητικός τόσο πλούσιος ώστε να μην έχει ανάγκη τη συμβουλή των άλλων, αλλά ούτε υπάρχει και ομοιοπαθητικός τόσο φτωχός ώστε να μην έχει κάτι να διδάξει στους συναδέλφους του».

Δράττομαι της ευκαιρίας να σας θυμίσω ότι, παρά τις περιορισμένες δυνατότητές της, η Salus Infirmorum snc, βρίσκεται στη διάθεση οποιουδήποτε θα ήθελε να ακολουθήσει το μονοπάτι που άνοιξε ο δρ. Ιωάννης Κωστaντòς και μερικοί άλλοι, οι οποίοι πέρα από το να καλλιεργούν τον «κήπο» τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προσπαθούν να κάνουν και τις ιδέες τους γνωστές για το καλό της Ομοιοπαθητικής Κοινότητας.

Σε αυτούς τους Ιταλούς Συγγραφείς και σε όλους εκείνους που θα τους μιμηθούν δίνω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου και τις ευχαριστίες των τωρινών και των μελλοντικών Αναγνωστών τους.

Πάντοvα, 16 Ιουλίου 2008                                               Δρ. Ρομπέρτο Γκάβα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ο δρ. Ιωάννης Κωvστaνòς, ένας μοναδικός ομοιοπαθητικός ιατρός, είναι διευθυντής της Διεθνούς Ακαδημίας Κλασσικής Ομοιοπαθητικής «Πιερία» της Πίζας (Ιταλία).

            Γεννήθηκε στη Ρητίνη Κατερίνης (Πιερία, Ελλάδα) στις 25 Μαρτίου 1949 σε οικογένεια αγροτών. Ζει στην Πίζα, είναι παντρεμένος και έχει έναν γιο και μια κόρη.

            Μετά τις σπουδές του στην Ελλάδα πήγε στην Ιταλία για να παρακολουθήσει το Πανεπιστήμιο της Πίζας στο Τμήμα Ιατρικής και Χειρουργικής, από όπου αποφοίτησε και ύστερα ειδικεύτηκε στη Δερματολογία και στην Αφροδισιολογία.

            Αφιέρωσε την επαγγελματική του ζωή στη Μοναδική Ομοιοπαθητική Ιατρική, ακολουθώντας τις ιδέες και τις αρχές του C.F. Samuel Hahnemann, του πατέρα της Ομοιοπαθητικής. Ακολούθησε περαιτέρω ειδίκευση στους Διεθνείς Θεσμούς και συνέχισε να διατηρεί επαφές με Ευρωπαίους ομοιοπαθητικούς για να καλλιεργήσει μια συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών.

            Η κλινική εμπειρία τού επέτρεψε να εμπλουτίσει τη Materia Medica μέσω πειραματισμού με «φάρμακα» τα οποία δεν ήταν πολύ γνωστά μέχρι τώρα.

            Ως καθηγητής εδώ και μερικά χρόνια σε ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους ομοιοπαθητικούς ιατρούς χρησιμοποιεί κυρίως βιντεοταινίες στις παραδόσεις του.


 


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Nihil sine cute.

Intus et in cute.

Intus ut in cute».

       (Κικέρων)

            Εν περιλήψει, τα λόγια του Κικέρωνα σημαίνουν: «Το δέρμα είναι ο καθρέφτης της ψυχής».

            Αυτά είναι τα λόγια που δεσπόζουν στον τοίχο του Δερματολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πίζας, και τα οποία με έκαναν, σαν Δερματολόγο, να αρχίσω να σκέφτομαι και να αφήσω την Ομοιοπαθητική Ιατρική να με ελκύει. Το δέρμα είναι ασφαλώς ο καθρέφτης της ψυχής, αλλά ωστόσο είναι επίσης βέβαιο ότι με την καταστολή των δερματικών συμπτωμάτων που πηγάζουν από τα μέσα, η ψυχή ασθενεί επίσης. (Χάνεμαν, Όργανον, παρ. 187 & 201.)

            Αυτή η Κλινική Materia Medica προέρχεται από πολλά χρόνια εμπειρίας, αληθινής αφοσίωσης, μελέτης, προσεκτικής παρατήρησης και συνεχούς στοχασμού πάνω στα πολλά προβλήματα τα οποία παρουσιάζει η Ομοιοπαθητική. Πριν από πολλά χρόνια παρακολούθησα το πρώτο μου σεμινάριο στην Ομοιοπαθητική, το οποίο διήρκεσε μια εβδομάδα. Θυμάμαι ότι στη διάρκεια ενός διαλείμματος ανάμεσα στα μαθήματα ζήτησα από τον καθηγητή κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με ένα φάρμακο, για την ακρίβεια για το Gelsemium sempervirens. Εκείνος απάντησε ως εξής: «Αγαπητέ συνάδελφε, πρέπει να μελετήσεις γιατί δεν είσαι ακόμη έμπειρος σχετικά με αυτό το φάρμακο».

            Δυο χρόνια αργότερα, στη διάρκεια ενός σεμιναρίου που έδινε ο ίδιος καθηγητής, του ζήτησα μια διευκρίνιση σχετικά με τις διαφορετικές διαγνώσεις μεταξύ των φαρμάκων από το άγχος μου για την υγεία ενός ατόμου. Απάντησε με τον ίδιο τρόπο: «Πρέπει να μελετήσεις». Απογοητευμένος έφυγα από την αίθουσα σκεπτόμενος ότι αυτό το είδος της Ομοιοπαθητικής δεν ήταν της αρεσκείας μου. Ίσως ο καθηγητής αυτός είχε δίκιο που με συμβούλευε να ασχοληθώ περισσότερο με τη μελέτη της Ομοιοπαθητικής, αλλά αντιλήφθηκα ότι υπήρχαν κάποιες διαφορές στη θεωρία και στην εφαρμογή της ομοιοπαθητικής μεθόδου: ένα σωρό θέματα παρέμεναν αδιευκρίνιστα. Από τότε αναζητούσα πάντα ένα σημείο αναφοράς για να κατανοήσω τη σωστή Ομοιοπαθητική και να έχω τα τεχνικά εργαλεία για να την βάλω σε εφαρμογή. Το βασικό εργαλείο είναι η εκμάθηση της ΜΕΘΟΔΟΥ. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μάθετε τη γραμμή της θεραπευτικής αγωγής που θα ακολουθήσετε, τόσο για άτομο σε καλή κατάσταση υγείας όσο και για εκείνους με χρόνιες ασθένειες και κακή υγεία.

            Ήμουν αρκετά τυχερός να παρακολουθήσω τα μαθήματα του καθηγητή Γεώργιου Βυθούλκα, ο οποίος έθεσε στη διάθεσή μας την τεράστια γνώση και εμπειρία του, επιτρέποντάς μας να κατανοήσουμε και να εφαρμόσουμε πρακτικά κλινικά κριτήρια.

            Από τη στιγμή που έμαθα τη μέθοδο, συνέχισα να εργάζομαι σκληρά, παρατηρώντας και μελετώντας μέρα με τη μέρα, σκεπτόμενος τις αποτυχίες και συλλέγοντας με υπομονή όλες τις περιπτώσεις. Αυτή η Κλινική Materia Medica βασίζεται σε πληροφορίες που προέρχονται από τις κλινικές περιπτώσεις μου τις οποίες συγκέντρωσα μέσα σε αυτά τα πολλά χρόνια εργασίας. Είναι τιμή μου να την παρουσιάζω στους Συναδέλφους μου και στους ιατρούς οι οποίοι συμπαθούν τη δική μας δοξασία, αλλά ίσως να έχουν ακόμη κάποιες απορίες και μια περιέργεια σχετικά με αυτήν.

            Το παρόν έργο περιέχει 65 κλινικές περιπτώσεις με οξείες και χρόνιες ασθένειες μιας κάποιας σοβαρότητας, από τις οποίες οι 40 έχουν βιντεοσκοπηθεί με άμεση μαρτυρία από τη μεριά των ασθενών μου. Αρκετές από αυτές τις αναρρώσεις έχουν επιβεβαιωθεί μέσω εξετάσεων με μηχανήματα τα οποία ο κάθε ιατρός έχει σήμερα στη διάθεσή του.

            Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στις ακόλουθες όψεις:

- Στην εφαρμογή των βασικών αρχών σε περιπτώσεις αυθόρμητων επιπλοκών, σε εκείνες που εμφάνισαν επιπλοκές από λαθεμένη εφαρμογή της ομοιοπαθητικής και σε εκείνες που εμφάνισαν επιπλοκές από την Αλλοπαθητική.

- Στη συμβατότητα αγωγής μεταξύ της Ομοιοπαθητικής και της Αλλοπαθητικής.

- Στην επιλογή της δυναμοποίησης.

- Στις καταστολές.

- Στην ομοιοπαθητική επιδείνωση.

            Η Materia Medica έχει επίσης εμπλουτιστεί με αρκετά φάρμακα, τα οποία μπορούν να βρεθούν σε αυτό το έργο:

- Αbelmoschus (παθογενετικός πειραματισμός)

- Aethusa cynapium

- Anagallis arvensis

- Anhalonium lewinii

- Arundo mauritanica

- Asa foetida

- Bufo rana

- Calcarea phosphorica

- Chamomilla vulgaris

- Chenopodium anthelminticum (παθογενετικός πειραματισμός)

- Coccinella septempunctata

- Crocus sativus

- Erytromicinum etilsuccinatum

- Graminacee vaccine (μίγμα no. 1)

- Helleborus niger

- Lobelia inflata

- Mancinella venenata

- Natrum phosphoricum

- Oenanthe crocata

- Phytolacca decandra

- Sabadilla officinalis (παθογενετικός πειραματισμός)

- Solanum nigrum

- Thea chinensis

- Uranium nitricum

- Urtica urens

            Άλλα κεφάλαια που αφορούν θέματα για τα οποία ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα και τα οποία ελπίζω ότι θα διεγείρουν το ενδιαφέρον του Αναγνώστη είναι εκείνα που αφορούν:

-- Τη συμπεριφορά των παιδιών στο ιατρείο: πώς κινούνται, τι χειρονομίες

   κάνουν και τι γλώσσα χρησιμοποιούν.

-- Τις θεμελιώδεις αρχές της θεραπευτικής συμπεριφοράς σε ιδιοσυγκρασιακά άτομα.

-- Κολλαγονοπάθειες και δερματώσεις σε καταθλιπτικά σύνδρομα: αυτό είναι ένα

   θέμα που το θεωρώ υπερβολικά σημαντικό, επειδή εδώ ασχολούμαστε με

   παθολογίες όπου διαπράττονται πιο συχνά λάθη από τους ομοιοπαθητικούς, με

   πρόχειρες συνταγές για φάρμακα και συχνά με δυσάρεστα αποτελέσματα για τους

   ασθενείς.

            Είναι απαραίτητο να προσθέσω ότι τα συμπτώματα που περιέχονται στις σημειώσεις αυτής της Materia Medica είναι εν μέρει πειραματικά, αλλά κυρίως είναι κλινικά, με άλλα λόγια παρόντα στους ασθενείς και αντιμετωπιζόμενα με φάρμακα.

            Όσον αφορά τα κλινικά συμπτώματα, πρέπει να τονίσω ότι τα απέδωσα στα φάρμακα μόνο όταν εμφανίζονταν σε τρεις τουλάχιστον ασθενείς που έλαβαν αγωγή με το ίδιο φάρμακο.

            Δεν ισχυρίζομαι ότι αυτή η Materia Medica που προσφέρω στους συναδέλφους μου είναι δίχως ατέλειες. Ελπίζω ότι θα μου τις συγχωρήσουν, σκεπτόμενοι ότι η πρόθεση που ενέπνευσε αυτό το έργο ήταν να μοιραστώ την προσωπική κλινική εμπειρία μου με εκείνους οι οποίοι, όπως εγώ, πιστεύουν στην Ομοιοπαθητική Ιατρική και στις δυνατότητές της για μια καθολική ή ολιστική θεραπεία του ατόμου.

            Ελπίζω το βιβλίο αυτό να είναι χρήσιμο τόσο για τους ιατρούς που προσεγγίζουν την Ομοιοπαθητική για πρώτη φορά, όσο και σαν ένα μέσον για συγκεκριμένη σύγκριση για εκείνους τους ομοιοπαθητικούς που ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα από καιρό και που έχουν σκοπό να εμπλουτίσουν την κατανόησή τους, με τελικό στόχο να βελτιώσουν την υγεία των ανθρώπινων όντων.

                                                                                   Δρ. Ιωάννης Κωνστaντòς